เนื่องจากความรุนแรงของสถานการณ์ การแพร่ระบาด เชื้อโรค Covid -19 ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ทางบริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้  มีความห่วงใยอย่างยิ่งและต้องการลดความเสี่ยงจาการติดเชื้อที่แพร่ระบาดในครั้งนี้ จึงขอประกาศ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นการปฏิบัติงานจาก ที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นมา จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือตามประกาศของทางรัฐบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกคนปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน ก็ควรดูแลความสะอาด และสุขภาพให้ดีในทุกๆสถานการณ์ ด้วยความห่วงใย