?ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ

“Contractor’s All Risks (C.A.R) Insurance Policy & How it is Triggered”

?สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางแสกนคิวอาร์โค้ด

⏰พบกันในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2022 เวลา 16:00 เป็นต้นไปนะคะ