ไฟไหม้ ส่วนใหญ่เกิดจาก ในบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เรามาฟังคำแนะนำ จาก ดร. พิชญะ จากคลิป วิดิโอนี้กันค่ะ