บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมงาน อาคารเทียบอากาศยานรอง หลังที่ 1 (Satellite Building 1) หรือ SAT-1 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ งานออกแบบของกลุ่มที่ปรึกษา MAA โดยมีบริษัทร่วมคือ Design 103, HOK, WPC, etc.
The construction progress of the midfield Satellite Building 1 at Suvarnabhumi Airport.

โดยขณะนี้ งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) ความก้าวหน้า 89.19%

ขอบคุณที่มาข้อมูล : สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.)