เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ทางทีมการตลาดบริษัทอาซีซา ต้องการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยสำหรับบ้านเรือนประชาชน โดยขอเข้าสัมภาษณ์อาจารย์ พิชญะ เพื่อขอคำแนะนำ โดยอาจารย์ได้เสนอ มาตรการ 3 ต คือ
ตรวจ เตือน และเตรียมตัว