เมื่อวันที่ 19/07/19 บริษัท แปลน แอสโซสิเอทส์ และพันธมิตรกลุ่มแปลน ได้รับเกียรติจาก ดร. พิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องระบบความปลอดภัยต่อชีวิตด้านอัคคีภัย กับการออกแบบสถาปัตยกรรม ณ ห้องสมุดบริษัท

การบรรยายของอาจารย์ทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะสถาปนิกที่มีส่วนในการออกแบบให้เรื่องอัคคีภัยเกิดขึ้นได้น้อยลง และให้ความกระจ่างเรื่องข้อกฎหมายกับการทำงานของพนักงานดับเพลิง ซึ่งย้อนแย้งกันอยู่หลายจุด รวมถึงความสำคัญในการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงที่เกี่ยวข้อง เพราะหลายอาคารมักจะละเลยในจุดนี้ และที่สำคัญสำหรับเรา สถาปนิก คือจะต้องไม่ละเลยการวางตำแหน่งอุปกรณ์ หรือป้ายแจ้งเหตุต่างๆ เนื่องจากมองแค่เรื่องความสวยงามเป็นหลัก

เวลา 3 ชั่วโมง กับการบรรยายและการตอบข้อซักถามของอาจารย์ ที่ชัดเจนและครอบคลุม
พวกเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์เป็นอย่างมาก บริษัทและเพื่อนๆกลุ่มแปลนขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้


#กลับบ้านติดSmoke Detectorทันที
#PasInternalForum
#FireLifeSafty
#plan associates