ทางบริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ ได้เข้าร่วมและรับมอบ เกียรติบัตร ในงาน พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้สนับสนุน กิจกรรม โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards at Impact Areana เมื่อวันที่ 13 /11/2020 ที่ผ่านมา