ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อ จากท่านอาจารย์ พานิชย์ ประธานสาขาต่างประเทศ โดยได้เข้ารับ AFEO HONORARY member CAFEO’37 ที่ประเทศอินโดนิเซีย
ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 ได้แสดงความยินดีกับทั้ง 3 อาคาร ที่ผ่านเกณฑ์ เข้ารับรางวัล ในนามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้แก่อาคาร ENCO Energy Complex, โรงพยาบาลปิยมหาการุณย์ ศิริราช และอาคาร Terminal 21 โคราช