วันที่ 28-30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดการอบรม หลักสูตร ” NFPA 101 The Life Safety Code:2018 Edition” โดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เป็น วิทยากร ที่ให้ความรู้ในการอบรมเนื้อหาที่ผู้อบรมได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย

 • มาตรฐาน  NFPA 101 The Life Safety Code:2018 Edition  
 • อธิบายความต้องการสำหรับอาคารใหม่ อาคารปัจจุบัน และการปรับปรุงอาคารใหม่
 • อธิบายหลักการของผลงานส่วนประปอบของอุบัติเหตุและอันตราย
 • ให้ความจำกัดความในส่วนของแนวทางหนีไฟ
 • ประยุกต์ข้อกำหนดของประตู บันได การป้องกันควันทางออกแนวราบ ระเบียงทางออก และอื่นๆ
 • คำนวนการจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการทำเส้นทางหนีไฟ,การวัดความสามารถในการหนีไฟ,และแนวทางของระบบการหนีไฟทั้งหมด
 • ใช้หลักการเข้าถึงแนวทางการหนีไฟและพื้นที่การหลบภัย
 • กำหนดความจำเป็น และความต้องการที่เหมาะสมสำหรับแสงสว่างไฟฉุกเฉิน และสัญลักษณ์การหนีไฟ
 • ระบบการป้องกันไฟพิเศษ และมาตรฐานการป้องกันไฟ
 • ระบุ และประยุกต์ความต้องการหรืิือสิ่งจำเป็นสำหรับการเปิดด้านบนของอาคาร และพื้นที่อันตราย
 • ข้อกำหนดการใช้สอยอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมควันลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบน้ำทิ้ง/ขยะและระบบซักล้าง
 • ระเบียบของการล็อคประตู เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และเจ้าของกิจการ
 • รวมถึงการเตรียมความปลอดภัยที่มากขึ้นเสมือนป้องกันที่บ้านของตัวเอง