เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางทีมงานฟิวชั่น ได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ ให้กับน้องๆอนุบาล Outdoor school ถึงแม้น้องๆจะยังเล็กมากๆ แต่ให้ความสนใจและสนุกสนาน ตื่นเต้นกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก สามารถรู้ เเละเข้าใจในตัวอุปกรณืได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว หวังว่าจะให้ประโยชน์กับน้องๆในวันนี้ได้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณสถานที่ ที่ให้ไปเผยแพร่ความรู้กับน้องๆค่ะ